dl safe logo copy copy
social
social (2)
social (1)

DL safe security systems

1x камера робот 1280x720p

1x бежичен PIR сензор за движење

1x бежичен сензор за врата или прозор

- ПОДРЖУВА МИКРО СД КАРТИЧКА  ДО 128ГБ.

- РОТИРАЧКА ГЛАВА И ВГРАДЕН СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕЊЕ.

- МОЖНОСТ ДА ДОДАДЕТЕ СЕНЗОРИ ЗА ПОЖАР, ДВИЖЕЊЕ, ВРАТА, ИТН.

- СО ДОДАВАЊЕ НА СЕНЗОРИ ЌЕ ИМАТЕ ЦЕЛОСНА КОНТРОЛА ВРЗ ВАШИОТ СТАН/КУЌА,     

  ОД НЕСАКАНА ПРОВАЛА, ПОЖАР ИТН.

- МОЖНОСТ ЗА АЛАРМИРАЊЕ И АВТОМАТСКО СНИМАЊЕ ПРИ ДЕТЕКТИРАНО ДВИЖЕЊЕ.

- МОЖНОСТ ЗА СНИМАЊЕ ПРЕКУ КОМЈУТЕР, ТАБЛЕТ И ТЕЛЕФОН.

- МОЖНОСТ ЗА ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА СНИМЕНИОТ МАТЕРИЈАЛ ПРЕКУ КОМЈУТЕР,

  ТАБЛЕТ И ТЕЛЕФОН.

- МОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛА И НАБЉУДУВАЊЕ ОД КОМЈУТЕР, ТАБЛЕТ И МОБИЛЕН.

- МОЖНОСТ ДА СЕ КОРИСТИ КАКО ИНТЕРКОМ, ДА СЛУШАТЕ СЕ ВО ПРОСТОРИЈАТА И
  ОНИ ДА ВЕ СЛУШААТ.

- МОЖНОСТ ДА СЕ КОРИСТИ ВО ПРОСТОРИЈА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ НА БЕБИЊА И ПРИ

  СЕКОЕ НИВНО ДВИЖЕЊЕ ВАС ЌЕ ВЕ АЛАРМИРА.

- HD РЕЗОЛУЦИЈА 1280x720p.

ka
ka2 2copy
kaмерааа
kam4
kam5
ka7
ka88
kaмера6
ДЕТЕКТОР НА ДВИЖЕЊЕ

БЕЖИЧЕН АЛАРМЕН ВИДЕО СИСТЕМ
СО КАМЕРА РОБОТ

1482794730