dl safe logo copy copy
social
social (2)
social (1)

DL safe security systems

DUAL WIFI

GSM и WIFI Бежичен алармен системи

- Андроид и IOS Апликација. Вграден часовник

- Дојава пред да се изпразнат батериите на сензорите.

- Подржува преку СМС и гласовно активирање и деактивирање.

- Подржува 100 сензори

-Дојава на 5 телефонски броеви + Броеви за СМС дојава.

- Гласовен потестник за сите операции.

- Автоматско кодирање, можност лесно и брзо да додадете нови сензори,

- Можност за времено активирање и деактивирање.

- Името на секоја зона на одбрана може да биде ревидирана.

- Подржува бежична сирена.

- Можност да се именуваат зоните по желба како пожар, прозор, врата.

- Вградена литиумска батерија ќе остане активен неколку часа и ќе ве алармира дури и кога ќе снема струја.

- Користење на RFID картици

- Ултра модерен панел.

1x Алармна единица,

1x Бежичен сезор за движење,

1x Бежичен сезор за Прозор/врата,

1x Жичана сирена,

2x RFID Картици

2x Далечински

wifi